top of page
pexels-mikhail-nilov-6963053.jpg

FAQ's

 • Why should I choose Atbalsts UK LLP for my accounting and Tax needs?
  Appointing an accountant can save you time and stress when starting up on your own. Here at Atbalsts UK LLP, we provide a cloud accountants service and give you the best of both: a fair-cost, proactive cloud accountant and an easily reachable, friendly, qualified accountant. In addition to standard accounting, we provide strategic advice on business development and optimization. We will prepare tax and accounting reports every month and solve existing problems with the tax office while you are developing your business.
 • Do you offer a free consultation?
  The first online meeting to establish your needs and to see if we are the right fit for you is completely free of charge. We also offer face to face meetings (by appointment only) in Birmingham, London and Kings Hill (West Kent). There is however a charge for initial face to face meeting to cover the cost of travelling and meeting room rent. Please get in touch with us if you want to have face to face meeting and we will happily provide a quote for this.
 • Does it matter if I am not local to your firm?
  The best part of working with Atbalsts UK LLP is that you don`t have to be local to us. Is your business located in London or Kent? Great. Manchester or Glasgow? Also good. Are you Latvian business with a branch in UK? No worries at all, we are happy to assist. Our accountancy work is done 100% online, which means our services are more efficient, secure and keep our fees low. But just because we are online, it doesn’t mean that we’re impossible to reach. We are simply a phone call, email, or video-call away. The beauty of online accountants is that in most cases we will offer everything you need to ensure your tax compliance and help you operate tax efficiently - for one fixed monthly price.
 • Can we meet in person to discuss services you provide?
  Most meetings with new clients are held online on Zoom which is the most cost and time effective way of meeting with us. The first online meeting is also completely free of charge. We also offer face to face meetings (by appointment only) in Birmingham, London and Kings Hill (West Kent). There is however a charge for initial face to face meeting to cover the cost of travelling and meeting room rent. Please get in touch with us if you want to have face to face meeting and we will happily provide a quote for this.
 • What software do you use?
  The vast majority of Atbalsts UK LLP clients are using Quickbooks Online (QBO) or Xero cloud software. However, we also support customers using Sage, Pandle, FreeAgent and other software packages.
 • How much do you charge for accountancy and tax services?
  All businesses are different and there is no one size fits all so the price is tailored to your specific needs and situation. Good service is worth the money. Prices for Limited companies start from £175+VAT per month. Prices for preparation of SA tax return start from just £200+VAT.
 • Do I have to register for VAT?
  A business must register for VAT if its taxable turnover for any consecutive 12-month period exceeds the VAT registration threshold of £85,000. If the taxable turnover of your business does not exceed the current VAT registration threshold, it might be beneficial for you to register for VAT voluntarily to be able to reclaim VAT paid on your purchases.
 • Iemesli uzticet manu gramatvedību Atbalstы UK LLP
  Uzticot jūsu gramatvedības un nodokļu jautājumus Atbalsts UK LLP komandai, jūs ietaupīsiet laiku un nervus uzsātot savu biznesu. Atbalsts UK LLP piedāvā labas cenas online grāmatvedības pakalpojumiem un sadarbību ar proaktīvu un viegli sasniedzamu, draudzīgu, kvalificētu grāmatvedības kolektīvu. Papildus standarta grāmatvedībai mēs sniedzam stratēģiskas konsultācijas par biznesa attīstību un optimizāciju. Mēs katru mēnesi sagatavosim nodokļu un grāmatvedības pārskatus un risināsim esošās problēmas ar nodokļu inspekciju, kamēr Jūs attīstāt savu biznesu.
 • Vai Atbalsts UK LLP piedāvā bezmaksas konsultācijas?
  Pirmā online tikšanās lai noskaidrotu jūsu vajadzības un kā Atbalsts UK LLP var palīdzēt un atbalstīt jūsu biznesu ir pilnīgi bez maksas. Mēs piedāvājam arī tikšanas klātienē (tikai pēc iepriekšēja pieraksta) Birmingemā, Londonā un KingsHilā (West Kent). Tomēr, par sākotnējo tikšanos klātienē mēs iekasējam samaksu lai segtu ceļa un telpu īres izmaksas. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties tikties klātienē, un mēs ar prieku darīsim zināmas tiksanas izmaksas.
 • Cik svarīgi lai mans biznes/es atrodamies jūsu pilsētā?
  Neatkarīgi no jūsu biznesa atrašanas vietas jūs varat uzticēt jūsu gramatvedību Atbalsts UK LLP komandai. Jūsu uzņēmums atrodas Londonā vai Kentā? Lieliski. Mančestra vai Glāzgova? Arī labi. Jūs esat Latvijas uzņēmums ar filiāli Lielbritānijā? Neuztraucieties, mēs ar prieku jums palīdzēsim. Mūsu darbs notiek 100% online. Tas ļauj mums strādāt efektīvāk, drošāk un arī paturēt darba izmaksas zemākā līmenī. Bet tas ka mēs strādājam online nebūt nenozīmē ka ar mums nav iespējams sazināties. Mēs vienmēr esam viena tālruņa zvana, e-pasta vai videozvana attālumā. Online grāmatvežu labums ir tajā, ka vairumā gadījumu mēs spējam piedāvat visus nepieciešamos pakalpojumus par vienu fiksētu ikmēneša cenu.
 • Kā mēs varētu satikties klātienē izrunāt jūsu piedāvātos pakalpojumus?
  Lielākā daļa tikšanos ar jauniem klientiem notiek online Zoom platformā, kas ļauj samazināt izmankas un ieekonomēt jūsu laiku. Mēs piedāvājam arī tikšanas klātienē (tikai pēc iepriekšēja pieraksta) Birmingemā, Londonā un KingsHilā (West Kent). Tomēr, par sākotnējo tikšanos klātienē mēs iekasējam samaksu lai segtu ceļa un telpu īres izmaksas. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties tikties klātienē, un mēs ar prieku darīsim zināmas tiksanas izmaksas.
 • Kādas grāmatvedības uzraudzības programas jūs atbalstat?
  Lielākā daļa Atbalsts UK LLP klientu izmanto Quickbooks Online (QBO) vai Xero online programas. Tajā pašā laikā, mēs atbalstām arī klientus, kuri izmanto Sage, Pandle, FreeAgent un citas gramatvedības programas.
 • Cik maksā jūsu pakalpojumi?
  Katrs uzņēmums ir unikāls, un nav tāda piedāvājuma, kas būtu piemērots visiem, tāpēc cena tiek pielāgota jūsu īpašajām vajadzībām un situācijai. Labs serviss ir naudas vērts. Limited kompāniju apkalpošanas cenas sākas no £175+PVN mēnesī. Self-employed tax return gada atskaites sagatavošanas cenas sākas no £200+VAT.
 • Vai man būs jāreģistrējas par PVN maksātāju?
  Uzņēmumam ir obligāti jāreģistrējas par PVN maksātāju Lielbritānija tiklīdz tā apgrozījums pārsniedz PVN reģistrācijas slieksni kas šobrīd (22-23 gads) sastāda £85,000. Ja jūsu uzņēmuma apgrozījums vēl nepārsniedz PVN reģistrācijas slieksni, jums var būt izdevīgi reģistrēties par PVN maksātāju brīvprātīgi lai varētu atgriezt PVN no jūsu biznesa pirkumiem.
 • Причины доверить ваши бухгалтерские и налоговые вопросы Atbalsts UK LLP
  Доверив ведение бухгалтерии и решение налоговых вопросов команде Atbalsts UK LLP, вы сэкономите себе не только деньги, но также и время, и нервы при управлении вашим бизнесом. Команда Atbalsts UK LLP состоит из дружелюбных и проактивных квалифицированых бухгалтеров которые рады предоставлять услуги online бухгалтерии и налоговых консультаций по разумным ценам. Помимо стандартного бухгалтерского учета, мы также предоставляем стратегические консультации по развитию и оптимизации бизнеса. Доверьте нам вашу бухгалтерию и вы сможете сконцентрироваться на развитии вашего бизнес.
 • Предлогаете ли вы бесплатные консультации?
  Первая онлайн-встреча для выявления ваших потребностей и чем мы можем вам помочь, совершенно бесплатна. Мы также предлагаем личные встречи (только по предварительной записи) в Бирмингеме, Лондоне и Кингс-Хилле (Западный Кент). Если вы хотите провести первоначальную встречу очно, а не online, то мы вынуждены взимать за очные встречи оплату для покрытия расходов на транспорт и аренду помещений. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите встретиться лично, и мы договоримся о стоимости встречи.
 • Насколько важно чтобы я/мой бизнес находились рядом с вашим офисом?
  Большой плюс сотрудничества с Atbalsts UK LLP заключается в том, что ваш бизнес может находиться где угодно. Вы расположены в Лондоне или графстве Кент? Идеально. Работаете в Манчестере или Глаго? Тоже хорошо. Вы управляете бизнесом в Латвии и планируете расширение/открытие филиала в Англии? Совсем не проблема, мы рады помочь. Наша бухгалтерская работа выполняется на 100% online, что означает, что наш сервис более эффективен, безопасен и позволяет держать стоимость услуг на разумном уровне. Но только лишь потому, что мы работаем online, это совсем не означает, что с нами невозможно связаться. Мы всегда лишь на расстоянии телефонного звонка, WhatsApp сообщения или email.
 • Можем ли мы встретиться лично обсудить предлогаемые вами услуги?
  Подавляющее большинство встреч с новыми клиентами проводятся онлайн в программе Zoom. Это эффективно, экономит время и позволяет нам проводить первую встречу с вами совершенно бесплатно. Мы также предлагаем личные встречи (только по предварительной записи) в Бирмингеме, Лондоне и Кингс-Хилле (Западный Кент). Если вы хотите провести первоначальную встречу очно, а не online, то мы вынуждены взимать за очные встречи оплату для покрытия расходов на транспорт и аренду помещений. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите встретиться лично, и мы договоримся о стоимости встречи.
 • С какими бухгалтерскими програмами вы работаете?
  Подавляющее большинствоклиентов Atbalsts UK LLP используют дляведения бухгалтерииonline программыQuickbooks Online (QBO) или Xero. Тем не менее, мы также поддерживаем клиентов, использующих Sage, Pandle, FreeAgent и другие online программы.
 • Сколько стоят ваши услуги по бухгалтерскому учёту и налогам?
  Каждый бизнес по-своему особенный и цены на нашу работу зависят от ваших потребностей и ситуации. Хороший сервис стоит денег. Цены на обслуживание Limited компаний начинаются от £175+VAT в месяц. Цены на подготовку и сдачу налоговой декларации Self-assessment tax return начинаются от £200+VAT.
 • Требуется ли мне НДС регистрация?
  Бизнес обязан регистрироваться плательщиком НДС как только оборот от деятельности превышает порог регистрации НДС. В 2022-23 году данный порог составляет £85,000. В случае если оборот вашего бизнеса не превышает порог регистрации НДС, вам может быть выгодно добровольно зарегистрироваться плательщиком НДС чтобы иметь возможность возвращать НДС, уплаченный за бизнес покупки.
bottom of page